System Edukacja Web 3.0 to

Sprawdź co jeszcze będzie
przydatne w Twojej szkole!
Edukacja Web 3.0
Czym jest platforma edukacyjna Web 3.0?

Szkoły coraz częściej korzystają z e-dzienników (dzienników elektronicznych / internetowych dzienników lekcyjnych), które zastępują tradycyjne, papierowe dzienniki lekcyjne. Również system Edukacja Web 3.0. zawiera w sobie moduł dziennika elektronicznego, który upraszcza pracę nauczycieli, ułatwia kontakt rodziców ze szkołą i umożliwia lepszą współpracę dyrekcji z nauczycielami.

Edukacja Web 3.0. to jednak więcej niż dziennik elektroniczny. Ideą systemu jest zintegrowanie szkoły z jej otoczeniem tak, aby wszystkie, niezbędne dla poszczególnych użytkowników informacje, znalazły się w jednym miejscu. Z jednej strony realizuje on wszystkie podstawowe funkcje związane z administrowaniem i zarządzaniem szkołą oraz obsługą szkolnego e-dziennika, z drugiej strony, integruje społeczność rodziców, uczniów, nauczycieli, administracji i dyrekcji szkoły.

System Web 3.0 zawiera, między innymi, moduły: eDziennik, eSekretariat, ePłatności, eTablicę, eKomunikator i realizuje wszystkie funkcje, którymi dysponują inne elektroniczne dzienniki. Nowatorskim rozwiązaniem, stosowanym tylko w Web 3.0 jest system drzewek oraz jasno określonych modułów i zakładek. W związku z taką strukturą systemu tzw. interfejs jest niezwykle intuicyjny i przyjazny dla użytkowników.

Samo wdrożenie systemu Web 3.0 nie wymaga implementacji drogich rozwiązań. Szkoła nie musi bowiem posiadać własnego serwera i zatrudniać administratorów systemu a wszelkie aktualizacje wykonywane są on-line. Każdy uprawniony użytkownik ma dostęp do systemu przez internet z dowolnego miejsca na świecie poprzez wykorzystanie przeglądarki internetowej.

Nasz system spełnia wszelkie wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z nowelizacji rozporządzenia o sposobie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, podpisanej 16 lipca 2009 r. Ta prawna podstawa pozwala na prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzienników elektronicznych.

dziennik elektroniczny