System Edukacja Web 3.0 to

Sprawdź co jeszcze będzie
przydatne w Twojej szkole!
Korzyści dla Rodziców
 • Oceny

 • Dzięki dziennikowi elektronicznemu rodzice mają możliwość zapoznawania się na bieżąco z wynikami ucznia. Oprócz podglądu ocen, szczegółowego ich opisu można również, w zależności od ustawionego parametru w systemie, podejrzeć średnią arytmetyczną lub ważoną uzyskaną przez ucznia z danego przedmiotu.

 • Frekwencja

 • Każdy rodzic może sprawdzić czy jego podopieczny jest aktualnie w szkole i brał udział w zajęciach oraz jak kształtowała się jego frekwencja w ramach: miesiąca, semestru i roku.

 • Tablica ogłoszeń

 • Wszystkie informacje pojawiające się na elektronicznej tablicy ogłoszeń mogą być widoczne zaraz po zalogowaniu się rodzica do systemu. Wyświetlane są zarówno ogłoszenia klasowe jak i ogłoszenia ogólne przeznaczone dla całej szkoły. W systemie zastosowano dwa rodzaje ogłoszeń: pilne - wyróżnione kolorem czerwonym i zwykłe. Taka specyfika ogłoszeń zwiększa ich czytelność a także usprawnia sposób komunikacji.

 • Plan lekcji

 • W każdym momencie rodzic ucznia ma możliwość podejrzenia jego planu lekcji a także planu zajęć w grupach międzyoddziałowych.

 • Płatności

 • Jedyna taka funkcjonalność na rynku. Każdy rodzic może podejrzeć stan swoich rozliczeń i sprawdzić czy wszystkie zobowiązania wobec szkoły zostały już uregulowane.

 • Raporty i statystyki

 • Każdy rodzic może wydrukować szczegółowy wykaz ocen cząstkowych i wykaz ocen semestralnych. Dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej będą to oceny opisowe, zapisane wcześniej przez nauczyciela przy pomocy wewnętrznego, specjalnie opracowanego edytora tekstów o funkcjonalności zbliżonej do popularnego programu Ms Word.