System Edukacja Web 3.0 to

Sprawdź co jeszcze będzie
przydatne w Twojej szkole!
Moduł płatności
W porównaniu z istniejącymi systemami na rynku istotną innowacją jest rozbudowany moduł płatności, który w prosty sposób umożliwia ewidencjonowanie zobowiązań rodziców wobec szkoły oraz dokonywanych przez nich opłat. Rodzice mogą niemalże w czasie rzeczywistym śledzić stan swoich zobowiązań i szybko dowiadywać się o ewentualnych zmianach.

Z drugiej strony, dział księgowości w szkole na bieżąco kontroluje stan należności i może za pośrednictwem systemu poinformować opiekunów ucznia o ewentualnych zaległościach. Księgowy może także wprowadzać i drukować takie dokumenty jak KP i KW oraz ewidencjonować wyciągi bankowe. Moduł umożliwia również rozliczanie wszelkich innych płatności na rzecz szkoły, np. opłat związanych z rekrutacją uczniów, opłat nauczycieli za obiady itp. Jest to moduł opcjonalny - oferowany tym szkołom i przedszkolom, które chciałyby mieć możliwość prowadzenia dokumentacji księgowej dotyczącej zobowiązań i rozliczeń rodziców on-line.

dziennik elektroniczny